DETALJNA ANALIZA

Due Diligence

Due diligence je detaljna dubinska analiza odnosno analiza koja podrazumeva potpuno detaljno ispitivanje aspekata poslovanja koja su predmet istraživanja.

Due diligence - istraživanje sa "dužnom pažnjom"

Investicioni program je prikaz i razrada ideje i ciljeva preduzeca koje se nameravaju ostvariti odredenim ulaganjem. Ovaj elaborat je sistematizovani skup podataka koji investitoru treba da ukažu na isplativost preduzimanja odredenog investicionog poduhvata i dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razraduje poslovna ideja.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i velicini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za vecu predracunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i metodološki složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. U našoj praksi se još uvek primenjuje zajednicka metodologija investicionog programa, objavljena u “Službenom listu SFRJ”, br.50/87. koja je tada usaglašena sa metodologijom Svetske banke i UNIDO.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Želeli bi da stupimo u kontakt sa vama.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 66 888 44 99 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka